Omzet naar myuba

Beste leden,

Na jaren inzet en volharding is het tijdstip aangebroken om onze site, die voorheen gehost werd buiten het myuba domein en voortreffelijk werd vorm gegeven door Rudi ON7KR, om te zetten naar het myuba domain.

Uit de verschillende vergaderingen binnen RST is gebleken dat Rudi "One of a kind" was en als enige bekwaam was om de site met de nodige expertise in stand te houden, een situatie die we zo veel mogelijk willen vermijden.

Vandaar dat er besloten is om de site binnen Google Sites, vorm te geven, een omgeving die door verschillende mensen gekend is en die voor een eenvoudige vorm niet de expertise vereist die Rudi heeft.

Rudi zal in de nieuwe site nog steeds het DX gebeuren voor zijn rekening nemen.

Hierbij willen we vooral Rudi bedanken voor zijn inspanningen en hopen we hem nog lang te kunnen ontmoeten binnen RST.
Als secretaris(Walter), belast met de omzetting van de data, kan ik rekenen op Rudi en hoop ik zo veel mogelijk zijn creatieve insteek te kunnen evenaren.
Eventuele onvolkomenheden kunnen gemeld worden aan on4rst@gmail.com

Rudi, alvast hartelijk dank voor al het werk wat je er al in gestoken hebt en nog zult steken.

Groetjes Walter

De oude on4rst.be is niet meer en werd intussen vervangen door rst.myuba.be.

Het is een logische stap vooruit omdat we dit platform reeds gebruiken voor Bears, technische projecten, agenda's enz.

Ik zal van de nieuwe site geen webmaster, noch beheerder meer zijn en neem hierbij dus afscheid als webmaster van onze oude site on4rst.be

Ik heb 12 jaar deze site met veel plezier vormgegeven en beheerd.
Hopelijk hebben alle bezoekers er al die tijd evenveel plezier aan gehad.

Intussen verwijst ons RST-domeinnaam naar de nieuwe site onder beheer van Walter, ON4AWM.

Mijn complimenten naar Walter voor het prachtige werk op de nieuwe site en ik wens hem verder veel succes met het beheer ervan.

Rudi, ON7KR