2017

Op woensdag 22/03/2017 is er op vraag van “Heemkunde Nationaal” een bijeenkomst gepland  samen met “Erfgoed Haspengouw”. Luc on4alv, Bart on5bwe en Roger on4ahq zullen mee aan tafel zitten.

Heemkunde Nationaal schrijft: Omdat we met de wedstrijd een traditie en dus immaterieel erfgoed in de kijker willen zetten, willen we met die uitstap ook werken rond immaterieel erfgoed in de omgeving van de winnende jeugdbeweging nml; Chiro Hoeleden. Aangezien jullie ook op de Vlaamse inventaris staan en al die spelletjes georganiseerd hebben voor jeugdbewegingen wouden we graag eens aankloppen bij jullie om te horen of we niet samen zo'n spel voor KLJ Hoeleden kunnen uitwerken met jullie immaterieel erfgoed als insteek.

Erfgoed Haspengouw heeft ons uitgenodigd op de jaarlijkse “Erfgoedjaarmarkt” welke  doorgaat op 22/10/17. De Begijnhofkerk te Sint-Truiden is de plaats van afspraak. Onze  deelname zal “Morse” in de belangstelling zetten, als erkenning van immaterieel erfgoed. http://www.erfgoedhaspengouw.be/subsidies-advies-en-ondersteuning/erfgoedjaarmarkt haspengouw/ 

22 oktober zijn we gevraagd door Erfgoed Haspengouw voor deelname aan de Erfgoed jaarmarkt. Vanaf 13u00 tot 18u00 worden we verwacht in de Begijnhofkerk te Sint-Truiden. Met Flyers en een CW zendstation in werking, word duidelijk gemaakt waar de Morse code voor staat:

Morsecode is een communicatiemiddel dat letters, leestekens en cijfers codeert om ze via een draad of  draadloos te brengen. De code werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse met het doel  deze te gebruiken voor de telegrafie. Telegrafie wil in het Grieks letterlijk zeggen “ver schrijven”. Het is  dus een middel om berichten over te brengen op lange afstand. Bij de telegraaf kan men alleen maar  kiezen uit twee toestanden: sleutel naar beneden (= stroom) of sleutel niet bediend (= geen stroom) en  tijdsduur (kort of lang). Op deze manier kon men zeer vlug berichten overbrengen.

Het gebruik van de morsecode vereist training en opleiding. Vermits dit niet meer professioneel gebruikt  wordt, dreigt de kennis van de morsecode verloren te gaan.

De radioamateurs zijn nog de enigen die actief de morsecode gebruiken om verbindingen te maken met  andere radioamateurs verspreid over de wereld. Het was vroeger veruit de meest snelle vorm om een  bericht over te maken via de kabel of via de lucht.

Met de technologische vernieuwingen van de laatste 20 jaar (satellietcommunicatie; digitale  communicatie, internet) heeft het zijn sociale en economische rol verloren. Maar het historisch belang  dat deze communicatietaal had voor de mensheid in zijn 150 jaar bestaan was van cruciaal belang op  verschillende gebieden.