100j WO1

Groote WO1 oorlog

Het project 'Het einde van de Groote Oorlog in Sint-Truiden' wil in het najaar het 100 jarig einde van wereldoorlog I herdenken door een breed en uitgewerkt programma aan te bieden aan verschillende doelgroepen uit onze samenleving.


Oorlogschouwspel

Op de Abdijsite worden loopgraven, tunnels en zandzakjes opgebouwd om de harde realiteit van de Groote Oorlog in het oog te brengen. Re-enactors brengen hier een korte opvoering uit de oorlogsperiode. Ook heel wat materialen uit W.O I worden tentoongesteld.

Beleefparcours

Een originele manier om de tragiek van de Groote Oorlog te evoceren is het poëzieparcours 'de Hellemonden'. Aan 20 verlichte grafzerken kan de bezoeker een ander gedicht van een oorlogsdichter beluisteren. Daarnaast is er ook een tentoonstelling met foto's, charters en banners van Sint-Truiden tijdens W.O I.


Vluchtpost

Deze educatieve lessenreeks van het Vredescentrum is een workshop voor de tweede en de derde graad van het basisonderwijs en handelt over de vluchtelingenproblematiek in W.O I, ook nu nog actueel. 

Theatervoorstelling

Het gezelschap 'Wuivend Riet' presenteert een theatervoorstelling met dans en muziek; 'les Poilus'. Hierin wordt W.O I herdacht vanuit de specifieke invalshoek van 2 verpleegsters die soldaten verzorgden achter de frontlinie. 

Tentoonstelling

Werken van Jos Tysmans, die zich in 1918 in Sint-Truiden vestigde en les gaf aan de Militaire school in Saffraanberg, worden tentoongesteld met als thema 'Brancardiers in W.O I'.


RST vzw Radio-amateurs Sint-Truiden maken deel uit van het project 'oorlogsschouwspel' 

De draadloze (Morse CODE) radio verbindingen zijn pas eind 1917 in gebruik genomen.  In Limburg was de ergste strijd gestreden of vernield en was er geen behoefte aan die nieuwe vorm van communicatie. Ook het aantal Morse zenders waren zeer beperkt. Alle aandacht ging naar de Belgisch Nederlandse grens "Baarle Hertog" waar veel geheime en waardevolle berichten werden geseind, om niet langs de gevreesde dodendraad te passeren op gevaar geëlektriseerd te worden. WO1 oorlog in Sint-Truiden

Op een koude novemberdag in 1918 marcheerden de Duitse troepen doorheen Sint-Truiden terug richting hun thuisland. Zo eindigt de Eerste Wereldoorlog in onze stad, na 4 lange jaren van angst, strijd en onzekerheid.

De Duitse troepen stonden begin augustus 1914 al aan onze stadsgrenzen, amper een paar dagen nadat België de oorlog werd verklaard. De gewapende burgerwacht van Sint-Truiden toonde zich dapper, en wist de Duitse ruiterij een dag tegen te houden, een uniek feit in de geschiedenis.

Na 100 jaar zijn alle ooggetuigen verdwenen en moeten we ons beroepen op de geschiedenisboeken en heemkundigen om het relaas van de Grote Oorlog in Sint-Truiden te achterhalen. Daarom denken we al snel dat dit een episode is uit een ver verleden, of dat de oorlog hier in Haspengouw eerder ongemerkt voorbijging. Dat is niet zo. Overal waar je kijkt zie je sporen die de oorlog nagelaten heeft. Onze monumenten hebben de oorlogsjaren doorstaan, en sommige dragen de littekens nog. Niet alleen bij de stenen, maar ook bij onze mensen sijpelt de oorlog doorheen de geschiedenis. De oudere generaties van Sint-Truiden groeiden op met verhalen van hun grootouders, die zich de oorlogsjaren nog levendig voor de geest konden halen.

'E ras apoat' zeggen ze over de Truienaren en dat is wat we tijdens deze gruwelijke periode aan de bezetter lieten weten. Velen droegen op de 

één of andere manier bij aan het verzet en de uiteindelijke bevrijding en ook dankzij deze dappere Truienaren leven we nu nog steeds in een vrij, democratisch land. Onze kinderen hebben geen ouders en geen grootouders meer die hen vertellen over die vreselijke periode, maar toch moeten we die herinnering voor hen levend houden. Zij moeten weten wat onze voorouders opgeofferd hebben, zodat wij in vrede kunnen leven. Dat is onze taak! We mogen onze geschiedenis niet vergeten, we moeten er uit leren, want ook nu blijven deze gebeurtenissen en zeker de aanleiding ertoe nog relevant.

Wat is het verhaal achter het concept van de helm? Wat gebeurde er in Sint-Truiden tijdens WO I? Lees er meer over met de volgende link :Kleine verhalen in een Groote oorlog

Sint-Truiden in de eerste oorlogsweken, lees er meer over met de volgende link :Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog - Bronnenboek

Programma : Kennismakingstocht langs loopgraven en tunnels uit de Eerste Wereldoorlog met figuranten, oorlogsmateriaal, glasprojecties, infozuilen, communicatie in morse (radio-amateurs), dorpscafé anno 1918,.. 

Voor meer info :Loopgraven en oorlogsschouwspel 

100 jaar herinnering WO1 te Sint-Truiden

Op vraag van de Stad Sint-Truiden aan alle Culturele verenigingen van Sint-Truiden hebben de Radio Amateurs “RST” zich aangeboden om deel te nemen aan de herinnering van 100 jaar WO 1.

Vrijdag 14 september 2018 was de officiële opening van “Herinnering 100 jaar WO 1” gelegen aan de abdij van het College te Sint-Truiden. 

Na het knippen van de Belgisch driekleur door de Limburgse Gouverneur Reynders konden de Burgermeester Mevr. Heeren, Schepenen,  gemeenteraadsleden, Voorzitters en bestuursleden van vredelievende verenigingen en vele bezoekers het parcours op.

Van 14 september tot 8 december 2018 kon deze activiteit elk weekend bezocht worden en zijn er veel bezoeker gepasseerd.

De op schaal nagemaakte loopgrachten werden onder begeleiding van ervaren gidsen door vele bezoekers bezocht. 

Een groot aantal foto’s met sfeerbeelden van soldaten aan het front, hun activiteiten, rustpauzes, hun lijden,… Alles werd heel gedetailleerd weer gegeven en met de nodige uitleg door de gidsen.

Wat niet kon ontbreken was een heel druk bezocht dorpscafé ten tijde van “14-‘18”.

Voor onze RST activiteit “Postduiven–Morse Code” was er een mooie ruimte voorzien. Een eigen gemaakte ingesproken dia-film - geprojecteerd op een groot scherm gaf een duidelijk overzicht van de gebruikte communicatie tijdens WO 1. 

Met het beklijvend verhaal van de postduif  “Cher Amis” welke 194 USA soldaten van een gewisse dood heeft gered. Deze duif is door het Franse Ministerie van Defensie bekroond met een medaille “Croix de Guerre”. Nadien meegenomen naar de USA. Een jaar later is de duif bezweken aan zijn verwondingen. Deze duif “Cher Ami” werd opgezet en is nu nog te zien in het oorlogsmuseum in Washington DC.

Verder werd duidelijk gemaakt dat er pas op het einde van 1918 draadloze radioverbindingen werden gebruikt en dat er veel geheime berichten in Morse werden verstuurd.

Na de vertoning werd het Morse-seinen meer toegelicht. Dat het enkel nog radio amateurs zijn die Morse code gebruiken. Dat de Morse code erkend is als Immaterieel  Cultureel erfgoed enz..

In de praktijk kon iedereen het gebruik van een Morsesleutel horen en zien hoe dit in zijn werk gaat. De geseinde teksten kon men zien verschijnen op een groot scherm. Vragen zoals “Wordt dit nog gedaan?”, “Is dat moeilijk?”, “Waar kan men Morse leren seinen?”, “Zou ik dat ook kunnen?”; enz.  Alle vragen werden met kennis van zaken beantwoord door RST vrijwilligers.

Met een QRP zendertje (2 watts)  voor de 40 m, aangesloten op een loopantenne stond opgesteld in het lokaal. Van daaruit hebben we enkele Morse QSO’s kunnen maken tot grote verwondering van de aanwezigen. Op de display van de QRP zender kon men alles volgen welke berechten werden uitgewisseld.

Voor alle bezoekers lagen er flyers over het radio amateurisme. UBA kaartjes van OP0PPY met de nadruk om de QR code te gebruiken. RST kalenders met de Morse code. Een groot  paneel werd gebruikt om 40 affiches (A3 formaat) op te hangen om  de historiek van het” morse” duidelijk te maken. 

Speciaal voor +/- 21 scholen werden dagen en uren afgesproken om een begeleid bezoek te aan te bieden aan deze WO 1 activiteit. 

Na enkele theoretische en praktische tips van hoe men morse tekens moet seinen, was het de beurt aan het jong geweld. Alle klaar liggende UBA CW kitjes werden druk beoefend. Oordopjes zijn hier geen luxe…. Want iedereen wil zijn naam eens seinen. 200 UBA CW bouwkitjes werden gratis uitgedeeld en zullen tijdens de lessen in elkaar worden geknutseld en met één opdracht.

Wie het best “MORSE CODE” kan seinen krijgt een pas geslagen Morse Muntstuk.

Speciaal voor deze activiteit heeft “RST” met een beperkte oplage Morse munten laten slaan (40mm op 3mm dikte).

Aandachtige bezoekers welke de Morse voorstelling hebben gewaardeerd, werden beloond met een gratis Morse Muntstuk.

Deze zijn nog te verkrijgen bij ON4AHQ Roger on4ahq@uba.be naargelang de verpakking 6,00 euro of 8,00 euro  (+ port)

Graag wil ik ON4AWM Walter en Guido ON4CMO danken voor hun hulp aan deze “100 jaar Herinnering van WO 1”.

Roger ON4AHQ

Deze pagina en foto's werden gepubliceerd in het maandblad 05-06 2019 van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA) op pagina's 34 en 35, zowel in het Nederlands als in het Frans.