De vergunning

De vergunning

Om te kunnen uitzenden op verschillende frequentiebanden heb je een vergunning nodig.
De vergunning kan je bekomen na het afleggen van een examen.

De examens gaan door in Brussel bij het BIPT en gebeurd met een PC en zijn opgesteld met multiple-choise antwoorden.

Er zijn twee soorten vergunningen nl. de basisvergunning en de Harec-vergunning. 

RST heeft al meermaals een cursus 'bassvergunning' gegeven met als gevolg dat de meeste deelnemers na 1 examen al een vergunning op zak konden steken.