ARISS

Het InternationalSpace Station (ISS) vliegt op een hoogte van ongeveer 400km boven de aarde,  aan een snelheid van 28000km/u of 7,77km/sec.

Wanneer het ISS onder de 380km zakt wordt het, door middel van de progress, terug op een hoogte van 420km gebracht.

Het ISS draait 15 keer per dag rond de aarde en is hiervan een 4 a 5 tal keer "zichtbaar" in België.

Om een directe radioverbinding mogelijk te maken tussen een grondstation en een overvliegend ruimtetuig zoals in ons geval ISS, is er heel wat apparatuur noodzakelijk.

De meeste mensen kennen satellieten van uit de TV wereld.
Deze satellieten zijn zogenaamde geostationaire satellieten. Zij staan schijnbaar vast aan het firmament.
De ruimtetuigen die radioamateurs kunnen gebruiken alsook alle ruimtestations zoals destijds MIR en Spacelab en nu ISS zijn circulaire satellieten.
Deze satellieten bewegen in een al dan niet circulaire baan rond de aarde.
Doordat de aarde op zijn beurt eveneens een roterende beweging maakt zorgt dit ervoor dat de satelliet steeds op een andere plaats terecht komt.
Hierdoor komt het ISS slechts een aantal keren van de 15 omwentelingen per etmaal over België.
Zo een doorgang duurt ongeveer 10 minuten en gaat van west naar oost.
Door de beperkte hoogte, ongeveer 400 km, waarop ISS vliegt is de reikwijdte van het radiosignaal eveneens beperkt. 

Deze zogenaamde 'footprint' van het ISS is te zien op nevenstaande foto.
Gezien  men in het ISS gebruikt maakt van een mobiel zend/ontvangst toestel (Kenwood TM-D700 ,zie figuur onder) aangesloten op een kleine antenne, moeten onze antennes de beweging van het ISS volgen en is er een speciale sturing van de antennes noodzakelijk.
Deze sturing of 'antenna tracking' genaamd is een sleutelonderdeel van de uitrusting van een satelliet station zoals ON4BAF.
Door middel van computer, motoren voor zowel azimut als elevatiesturing, de fodtrack sturing en de nodige software zoals SATSCAPE, gratis aangeboden op het internet op www.satscape.co.uk door de Engelse radioamateurs, kunnen we de Kepler gegevens van het ISS, afkomstig van NORAD, omzetten in een exacte positionering van onze antenne.

Een tweede fenomeen dat zich voor doet bij het communiceren met bewegende doelen is het doppler effect.
Iedereen kent het fenomeen dat zich voor doet bij een voorbijrijdende ziekenwagen.
Ook hier zal onze ontvangstfrequentie van het naderend ISS hoger liggen dan verwacht om, nadat het ons gepasseerd is, over te gaan in een lagere frequentie.
Wensen we er voor te zorgen dat de astronaut ook ons juist verstaat zullen we ook in de zendrichting de nodige correcties moeten uitvoeren.
Dit houdt in dat de radio operator tijdens de doorgang stelselmatig correcties moet uitvoeren van zowel de zend- als ontvangstfrequentie van ons toestel.
Gezien de geringe hoogte is de tijdsvertraging, die we kennen van reporters bij tv verbindingen over geostationaire satellieten, verwaarloosbaar.
Hierdoor wordt het ARISS contact aangevoeld alsof men rechtstreeks met de astronaut in verbinding staat.
Zijn radiosignaal bereikt direct onze antenne en moet niet eerst via verschillende satellieten en grondstations doorgezonden worden.
Voor de video verbindingen van ESA en NASA wordt steeds deze laatste techniek gebruikt, vandaar ook de vertraging bij het stellen van een vraag.

Als derde actiepunt moet er aandacht besteed worden aan het bedienen van de zendinrichting en welbepaald het moment waarop de zendknop wordt ingedrukt.
Deze knop of 'push to talk', PTT, wordt bediend door een ervaren operator. V
ermits het hier over een half duplex verbinding gaat, wanneer men praat, hoort men niets, is het noodzakelijk dat de operator een aantal afspraken gebruikt om niets te missen van het gesprek.
Het woord 'OVER' wordt door zowel de astronaut als door de studenten die de vragen gaan stellen gebruikt om aan te duiden dat hun buurt van spreken is afgerond.
Dit is het teken waarop de operator wacht om de PTT in te drukken of los te laten.

Deze pagina's bevatten alle voorgaande contacten en video's of audio fragmenten van contacten die gemaakt zijn met de hulp van ON4RST.

https://sites.google.com/view/uba-rst/ariss 

Teachers_Guide.rtf