HAREC 

HAREC licentie

Wat is het?


 Met de HAREC-vergunning heb je onbeperkte toegang tot alle radioamateurbanden.

 Onder het menu Radioamateurisme/Wetgeving vind je ook een bandplanning dewelke je laat zien op welke frequenties en met welk maximum vermogen je er mag uitzenden.
De leerstof is uitgebreider dan die van de basisvergunning. Het betreft gevorderde kennis van elektriciteit,elektronica in het algemeen en HF-toepassingen, zoals zenders en ontvangers, antennes, modulatie radiogolven, EMC (het vermijden van storingen tussen elektronische toestellen) en veiligheid.

Met de HAREC-vergunning heb je toegang tot 24 radioamateurbanden tussen 135 kHz en 250 GHz met een zendvermogen dat tot 1500 W kan bedragen, afhankelijk van de frequentie.
Je mag met deze vergunning ook zelf zendtoestellen ontwerpen en bouwen en tevens bestaande toestellen wijzigen. De Belgische HAREC-vergunning is met T/R 61-01 en T/R 61-02 in de meeste Europese landen (en tal van niet-Europese landen) erkend.
Je kan er zonder formaliteiten gedurende een periode van 3 maanden vanuit deze landen actief zijn of, als men er langer verblijft, zonder bijkomende examens af te leggen een buitenlandse vergunning aanvragen.

Opleiding

De HAREC opleiding.

De planning van deze opleiding is te raadplegen op onze agenda.
Opleiding gebeuren steeds in de lokalen van de  'Militaire Campus' te Saffraanberg'.

Eén schooljaar op de woensdagavonden vanaf 19u00 tot 21u45. Het HAREC handboek is te verkrijgen bij de UBA Service bureau.

Zoek de code; 'ON020N' met als benaming:  'UBA HAREC Handboek 2de Editie (NL)'.

De opleiding is  gratis  en wordt gegeven door 'ON4ALV Luc Vlecken'.
Lidmaatschap bij de UBA is de enige voorwaarde.