Wetgeving

HAREC Bandplan

harec.pdf.crdownload

Basis bandplan

basis.pdf.crdownload

Antennedossier (obsolete)

In een recente aanpassing van de VLAREM II wetgeving, waaronder ook de normering van zendantennes valt, is voor vast opgestelde zendantennes geen conformiteitsattest vereist, op voorwaarde dat de zendtijd per vast opgestelde zendantenne beperkt is tot 175 uur per jaar.

De antenne-eigenaar is wel verplicht voor elke antenne een formulier in te vullen als kennisgeving.
De kennisgeving is niet nodig voor antennes waarvoor in het verleden een attest werd afgeleverd op voorwaarde dat er niets gewijzigd werd aan de antennes. 

De vrijstellingen voor een laag zendvermogen uit het besluit gelden ook voor de kennisgeving.
Die kennisgeving heeft als doel om de Vlaamse overheid op de hoogte te brengen van de locatie en technische gegevens van de zendantennes.
Als u nu al verschillende antennes heeft, moet u het formulier meerdere keren invullen.
Voor elke nieuwe antenne die u in gebruik neemt, moet u dus telkens het formulier invullen.

Vast opgestelde zendantennes die minder dan 175 uur per jaar uitzenden moeten voldoen aan de Vlaamse normering.
De gegevens die u invult, moeten overeenkomen met de werkelijke toestand.
De controle is een bevoegdheid van de Afdeling Milieu-inspectie.

Bij het invullen van de gegevens van de eerste antenne moet u alle velden invullen.
Vanaf de tweede nieuwe antenne is het voldoende als u bij 'Adres gegevens' naam en voornaam of roepnaam, telefoonnummer en e-mail invult.
De velden met technische gegevens moet u wel volledig invullen, de locatie gegevens enkel als die verschillen van de eerste antenne.

Bij wijzigingen van de antennes (zoals zendvermogen, hoogte, frequentie, ...) of als u een antenne verwijdert, moet u dat ook melden via hetzelfde formulier.
Geef aan dat het om een wijziging of verwijdering gaat (door aan te vinken) en geef dan ook altijd de referentie van de zendantenne waarvoor de wijziging van toepassing is. Vul vervolgens de gevraagde velden in.

Het formulier kan on-line worden ingevuld via:  http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/kennisgeving-antennes